CATA

Máy hút mùi Cata TF2003 DURALUM 90 Mã : TF2003 DURALUM 90 | INAX | 610
Máy hút mùi Cata TF2003 DURALUM 90
3,200,000đ 4,000,000đ
20%
Bếp kết hợp CATA T 604 A Mã : T 604 A | INAX | 744
Bếp kết hợp CATA T 604 A
8,085,000đ 10,500,000đ
23%
Bếp kết hợp CATA TD 302 Mã : TD 302 | INAX | 578
Bếp kết hợp CATA TD 302
6,160,000đ 7,700,000đ
20%
Máy hút mùi Cata TF2003 DURALUM 70 Mã : TF2003 DURALUM 70 | INAX | 680
Máy hút mùi Cata TF2003 DURALUM 70
2,960,000đ 3,700,000đ
20%
Bếp kết hợp CATA TT 603 Mã : TT 603 | INAX | 686
Bếp kết hợp CATA TT 603
8,855,000đ 11,500,000đ
23%
Bếp kết hợp CATA TT 603X Mã : TT 603X | INAX | 862
Bếp kết hợp CATA TT 603X
8,855,000đ 11,500,000đ
23%
Máy hút mùi Cata TF2003 DURALUM 60 Mã : TF2003 DURALUM 60 | INAX | 708
Máy hút mùi Cata TF2003 DURALUM 60
2,739,000đ 3,300,000đ
17%
Bếp kết hợp CATA 604 HVI S-M Mã : 604HVIS-M | INAX | 745
Bếp kết hợp CATA 604 HVI S-M
8,085,000đ 10,500,000đ
23%
Máy hút mùi Cata TF2003 DURALUM 60SD Mã : TF2003 DURALUM 60SD | INAX | 711
Máy hút mùi Cata TF2003 DURALUM 60SD
2,822,000đ 3,400,000đ
17%
Bếp hồng ngoại đôi CATA TCD 772 Mã : TCD 772 | INAX | 813
Bếp hồng ngoại đôi CATA TCD 772
8,470,000đ 11,000,000đ
23%
Máy hút mùi Cata TF5260 Mã : TF5260 | INAX | 607
Máy hút mùi Cata TF5260
2,739,000đ 3,300,000đ
17%
Bếp kết hợp CATA IT 773 Mã : IT 773 | INAX | 575
Bếp kết hợp CATA IT 773
11,665,500đ 15,150,000đ
23%
Bếp kết hợp CATA IT 772 Mã : IT 772 | INAX | 600
Bếp kết hợp CATA IT 772
11,473,000đ 14,900,000đ
23%
Máy hút mùi Cata GC DUAL WH 45 Mã : GC DUAL WH 45 | INAX | 760
Máy hút mùi Cata GC DUAL WH 45
9,000,000đ 12,500,000đ
28%
Bếp từ 4 CATA IB 604 BK Mã : IB 604 BK | INAX | 702
Bếp từ 4 CATA IB 604 BK
14,014,000đ 18,200,000đ
23%
Bếp từ 3 CATA IB 753 BK Mã : IB 753 BK | INAX | 756
Bếp từ 3 CATA IB 753 BK
13,176,000đ 18,300,000đ
28%
Máy hút mùi Cata NEBLIA 60 INOX Mã : NEBLIA 60 INOX | INAX | 639
Máy hút mùi Cata NEBLIA 60 INOX
4,425,000đ 5,900,000đ
25%
Bếp từ 3 CATA IB 603 BK Mã : IB 603 BK | INAX | 719
Bếp từ 3 CATA IB 603 BK
12,194,000đ 18,200,000đ
33%
Máy hút mùi Cata CORFU TC3V60 Mã : CORFU TC3V60 | INAX | 732
Máy hút mùi Cata CORFU TC3V60
9,000,000đ 12,500,000đ
28%
Bếp từ 3 CATA IB 633 X Mã : IB 633 X | INAX | 977
Bếp từ 3 CATA IB 633 X
13,248,000đ 18,400,000đ
28%
Bếp từ đôi CATA IB 302 BK Mã : IB 302 BK | INAX | 683
Bếp từ đôi CATA IB 302 BK
7,700,000đ 10,000,000đ
23%
Bếp từ đôi CATA IB2 PLUS BK Mã : IB2 PLUS BK | INAX | 1346
Bếp từ đôi CATA IB2 PLUS BK
8,855,000đ 11,500,000đ
23%
Bếp từ CATA GIGA 600 BK Mã : GIGA 600 BK | INAX | 1576
Bếp từ CATA GIGA 600 BK
22,550,000đ 27,500,000đ
174%
Bếp từ CATA IB 603 WH Mã : IB 603 WH | INAX | 597
Bếp từ CATA IB 603 WH
14,784,000đ 19,200,000đ
23%
Bếp từ đôi CATA IB 772 Mã : IB 772 | INAX | 896
Bếp từ đôi CATA IB 772
12,705,000đ 16,500,000đ
23%
Bếp từ 3 CATA ISB 603 WH Mã : ISB 603 WH | INAX | 627
Bếp từ 3 CATA ISB 603 WH
13,860,000đ 18,000,000đ
23%
Bếp từ 3 CATA ISB 603 BK Mã : ISB 603 BK | INAX | 616
Bếp từ 3 CATA ISB 603 BK
13,090,000đ 17,000,000đ
23%
Bếp từ CATA GIGA 750 BK Mã : GIGA 750 BK | INAX | 1618
Bếp từ CATA GIGA 750 BK
41,820,000đ 46,000,000đ
102%
Máy hút mùi Cata KYROS TC3V 60 Mã : KYROS TC3V 60 | INAX | 555
Máy hút mùi Cata KYROS TC3V 60
10,080,000đ 14,000,000đ
28%
Máy hút mùi Cata KYROS TC3V70 Mã : KYROS TC3V70 | INAX | 628
Máy hút mùi Cata KYROS TC3V70
10,080,000đ 14,000,000đ
28%